O Našej spoločnosti

    Cieľom firmy „Databanka firiem s.r.o.“ je poskytnutie informácii o firmách pre manažérov a širokú verejnosť, ktorí sú si vedomí, že informácia je hodnota, ktorá hrá často rozhodujúcu úlohu v našom zrýchlenom svete. Mnohí ľudia nemajú dostatok času a úsilia, pri výbere svojich obchodných partnerov, výsledkom čoho môže byť finančná strata.

    Chceme uľahčiť Vašu prácu, a preto Vám ponúkame riešenie pri rozhodovaní vstupu na trh. Ponúkame komplexný balík s informáciami o spoločnostiach nad rámec informácií poskytnutých na verejných portáloch, ktorý Vám pomôže pri výbere obchodného partnera. Získate všetky informácie potrebné pre obozretné rozhodnutie.